Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Microsoft Hardware - Phần cứng Microsoft

***********Mouse***********
1.Express Mouse Mac/Win USB Port EN/XT/ZH/HI/KO/TH 
Hdwr White/GrayGiá: 425,880VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
2.Basic Opt Mse Win32 USB Port EN/XT/ZH/KO Asia Hdwr 
BlackGiá: 305,760VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
3.CompactOptMse 500 USB English, ChnSimp, ChnTrad, 
KO Hdwr BlackGiá: 309,540VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
4.Comfort Mouse 4500 EN/XT/ZH/HI/KO/TH HdwrGiá: 638,610VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
5.Wrlss Ntbk Prsntr Mse 8000 WinXP USB Port 
EN/XT/ZH/KO AsiaGiá: 1,915,704VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
6.Bluetooth Ntbk Mouse 5000 Mac/Win EN/XT/ZH/KO 
HdwrGiá: 1,277,220VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
7.Wireless Mouse 5000 WinXP/Vista USB Blue Track 
EN/XT/ZH/KO Hdwr CDGiá: 936,600VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
8.Wireless Mouse 1000 Mac/Win USB Port 
EN/XT/ZH/HI/KO/TH Hdwr WhiteGiá: 522,480VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
9.Wireless Mobile Mouse6000 Mac/Win USB BlueTrack 
EN/XT/ZH/KOGiá: 1,153,320VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
10.ARC Mouse Mac/Win USB Port EN/XT/ZH/KO Hdwr 
BlackGiá: 1,149,498VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
11.Wireless Mobile Mse 4000 Mac/Win USB

BlueTrack 

EN/XT/ZH/KO Hdwr GraphiteGiá: 1,009,890VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
12.Wireless Mobile Mouse3500 Mac/Win

USB Port 

EN/XT/ZH/HI/TH Hdwr DRAGON FRUIT PINKGiá: 698,040VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
13.ARC Touch Mouse C49 HDWRGiá: 1,697,714VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
***********Keyboard***********
1.Wired Desktop 600 USB Port Eng Intl ROW Hdwr 
BlackGiá: 365,715VNĐ (Bảo hành 24 tháng)
2.Wired Desktop 200 USB Eng IntlGiá: 341,523VNĐ (Bảo hành 12 tháng)
3.Wired Desktop 800 USB Eng Intl ROW HdwrGiá: 714,231VNĐ (Bảo hành 24 tháng)
4.Wireless Desktop 3000 USB BlueTrack Eng Intl ROW 
Hdwr CDGiá: 1,445,472VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
5.Wireless Comfort Dsktp 5000 USB BlueTrack Eng Intl 
ROW Hdwr CDGiá: 1,915,704VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
6.Bluetooth Mobile KB 6000 Eng Intl ROW HdwrGiá: 2,124,738VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
7.Arc Keyboard USB Port Eng Intl ROW Hdwr Black
Giá: 1,375,920VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
***********Game***********
1.SideWinder X4 Keyboard USB Port Eng Intl ROW Hdwr 
CDGiá: 1,375,920VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
2.Sidewinder X6 Kybrd Win USB Port Eng Intl ROW 
HdwrGiá: 1,846,152VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
3.SideWinder X5 Mouse Win USB EN/XT/ZH/KO Hdwr
Giá: 1,393,308VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
4.SideWinder X3 Mouse WinXP/Vista USB Port 
EN/XT/ZH/KO HdwrGiá: 888,300VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
5.Xbox 360 Controller for Windows WinXP USB Port 
EN/XT/ZH/KOGiá: 923,076VNĐ (Bảo hành 3 tháng)
***********Webcam***********
1.LifeCam Cinema Windows USB EN/XT/ZH/HI/KO/TH 
HdwrGiá: 1,938,951VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
2.LifeCam VX-700 MIC WinXP/Vista USB Port 
EN/XT/ZH/KO HdwrGiá: 460,782VNĐ (Bảo hành 24 tháng)
3.LifeCam VX-2000 WinXP/Vista USB Port EN/XT/ZH/KO 
HdwrGiá: 706,482VNĐ (Bảo hành 24 tháng)
4.LifeCam VX-800 Win USB Port EN/XT/ZH/HI/KO/TH 
HdwrGiá: 506,709VNĐ (Bảo hành 24 tháng)
5.LifeChat LX-1000 Win EN/XT/ZH/HI/KO/TH Hdwr
Giá: 468,342VNĐ (Bảo hành 24 tháng)
6.LifeCam HD-5000 Win USB Port EN/XT/ZH/HI/KO/TH 
Hdwr CDGiá: 1,240,218VNĐ (Bảo hành 36 tháng)
Chấp nhận thanh toán bằng BTC

Mọi thông tin thanh toán bằng BTC xin truy cập vào Website hoanmy.net
Địa chỉ: 2/7A Phạm Văn Chiêu, P9, Q Gò Vấp, TPHCM

Điện thoại: 08.6295.7682

Kinh doanh 1: 090.361.000.9 (Mr Định)

Kinh doanh 2: 0127.803.66.99 (Mr Đạt)